Project Ouderen

Doel van het project is te zorgen voor een goede leefbaarheid van de beide dorpskernen voor ouderen. Speerpunt daarbij is het realiseren en in stand houden van een vervoersmogelijkheid voor ouderen om hen zelf de boodschappen te kunnen laten doen.

Er kwamen uit de dorpsgemeenschap signalen dat veel ouderen graag zelf eens de koekjes, taartje of wasmiddel willen uitzoeken bij de plaatselijke supermarkt in plaats van hiervoor altijd afhankelijk te zijn van anderen. Het is echter vaak een probleem voor hen om bij de supermarkt te komen zonder daarvoor een beroep te moeten doen op familie, vrienden of buren.
Het bewonersplatform heeft een werkgroep opgericht die in nauwe samenwerking met  Welzijn Rijnwaarden de mogelijkheden heeft uitgezocht ten aanzien van vervoer, voorzieningen en veiligheid.

 

Advertenties