Nieuws

.
HET PLATFORM HEEFT EEN LOGO
1 mei 2015
.
Na de twee informatiebijeenkomsten op 11 maart en 30 maart is het bestuur volop aan de slag gegaan met allerlei oprichtingshandelinge. In de tussentijd is aan de kinderen van basisscholen De Tragellijn in Lobith en De Overlaat in Tolkamer gevraagd een tekening te maken die kan dienen als logo voor de stichting. Na een paar steekwoorden en uitleg over ons platform gingen ze enthousiast aan de gang. Uit de inzendingen werd door de vakkundige jury, die bestond uit Stoni Schreur, Henk Westerveld en Ans Lamers een winnaar gekozen. Dit werd Niek uit groep 7 van De Tragellijn, die natuurlijk werd gefeliciteerd met zijn winnende ontwerp. Daar mocht een mooi shirt met daarop zijn logo niet bij ontbreken.
Niek, nogmaals hartelijk dank voor het mooie logo. Wij gaan hem zo snel mogelijk overal inzetten. Ook dank aan de juryleden en de scholen voor hun medewerking, en natuurlijk onze dank aan CP Grafimedia uit Didam die dit shirt voor ons gratis verzorgd heeft!

.
EERSTE BEWONERSAVOND
12 maart 2015
.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde en constructieve eerste bewonersavond, die op 11 maart 2015 heeft plaatsgevonden. Namens de gemeente Rijnwaarden waren burgemeester Mark Slinkman en wethouder Peter Putman aanwezig. Verder waren er vertegenwoordigers van onder andere Woningstichting Vryleve, Sociaal Team Rijnwaarden, MKB Rijnwaarden en de andere verenigingen, stichtingen en sociale instellingen. Tijdens deze informatie-avond zijn er een aantal hoofdthema’s besproken waaruit de aanwezigen hun aandachtspunten konden aangeven. Dat leverde per onderwerp de volgende aandachtspunten op, zaken die anders kunnen of moeten en die de algemene leefbaarheid van onze dorpen dan verhogen of verbeteren:

(Verkeers-)veiligheid:
– Parkeerproblematiek : o.a. rond de scholen, Tuindorp en Sportlaan;
– Verkeershinder door steen-, en zandwagens rondom Tuindorp:
– Duidelijke scheiding tussen verkeer-, en leefgebied o.a. op woonerf Markt- Komstraat-Nieuwe Komstraat;
– Verkeerssnelheid o.a. op Halve Maan en ’s-Gravenwaardsedijk;
– Verbeteren Fietspaden.

Voorzieningen en Verenigingen
– Ouderen waar nodig ondersteunen en begeleiden (beweegtuin, valpreventie, ed.);
– Een app voor vervoer in de omgeving, bijv. ziekenhuis of verpleegtehuis;
– Uitbreiding van het convenant plus faciliteiten dorpsraden;
– Buurtbus Tuindorp;
– Bestuurlijke samenwerking verenigingen;
– Agenda overleg m.b.t. diverse festiviteiten;
– Onderhoud speeltuinen e.d.;
– Behoud zwembad.

Jeugd en Jongeren
– Meer bewegingsaanbod;
– Groep vanaf 13-14 jaar (begin middelbare school) meer zichtbaar maken.

Wonen en Werken
– Aanzien en sfeer in dorpen behouden;
– Verbeteren d.m.v. tegengaan verpaupering en onderhouden van panden, natuur en groenstroken;
– Bestrijden van diverse vormen van overlast, zoals stankoverlast (schepen bij Tuindorp door het draaien van de
..aggregaten), vuurwerk door het jaar heen, hondenpoep, parkeren van schippers;
– Meer zichtbaarheid van wijkagenten;
– Duurzame energie ( oplaadpunten creëren, gezamenlijk inkopen, duurzaam bouwen);
– Winkelbestand behouden;
– Openbaar vervoer behouden/uitbreiden;
– Aandacht voor toerisme en historie.

Overig
– Informatieavond over veranderde wet- en regelgeving (WMO, participatiewet);
– Inventarisatie hoe onderwerpen nu binnen gemeentelijke organisaties geregeld zijn (oa sociale kaart);
– Promotie van gemeente/dorpen;

OOK EIGEN SPREEKBUIS VOOR LOBITH EN TOLKAMER
24 februari 2015, De Gelderlander
.
lobith
In navolging van Herwen, Aerdt en Spijk krijgen de dorpen Lobith en Tolkamer een eigen spreekbuis. Het is het bewonersplatform Lobith-Tolkamer in oprichting. Het bewonersplatform in oprichting is vergelijkbaar met een dorpsraad, die de belangen van inwoners behartigt. Het doel van het platform in oprichting is de leefbaarheid van Lobith en Tolkamer te behouden en te versterken.
Als het aan het bestuur ligt, komen er werkgroepen voor onder andere (verkeers-)veiligheid, wonen en werk, jeugd en jongeren, voorzieningen en verenigingen.
Op woensdag 11 maart is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Lobith. De aanvang is 20.00 uur, inloop van 19.30 uur.

Bewaren

Bewaren

Advertenties